AAC Bağımsız Denetim A.Ş.

AAC Bağımsız Denetim A.Ş., bağımsız denetim, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, halka arz, proje finansmanı, şirket devir ve birleşmeleri, vergi denetimi, iç denetim ve yapılandırması, AB Proje danışmanlığı ve denetimi alanlarında Türkiye\'nin seçkin firmalarına hizmet veren uzman bir denetim ve danışmanlık kuruluşudur. Merkezi Ankara’da bulunan firmamızın, İstanbul ve Samsun başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde temsilcilikleri bulunmaktadır.


 

Kadromuz:

AHMET ÖZÇELİK

Ortadoğu Amme İdaresi Sevk ve İdare Yüksek Okulunda Lisans öğrenimi gören Özçelik, Gazi Üniversitesi Maliye Fakültesinde yüksek lisansını yapmış ve tezini “Aramalı Vergi İncelemesi” konusunda hazırlamıştır. Kamu Kurumlarında denetim ve idari görevlerde bulunan Özçelik, ayrıca birçok özel şirketin yönetim ve denetim kurulu başkanlıklarını da yapmıştır.

Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi çalışmasında Anadolu Konsorsiyumu Grubu’ nun danışmanı olarak çalışan Özçelik, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesi faaliyetleri sırasında da danışmanlık yapmıştır. 1994 yılından beri Yeminli Mali Müşavir olarak birçok kuruluşun denetim ve danışmanlığını yapmaktadır.

Özçelik, çalışmalarına AAC Denetim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.


HİKMET YILMAZ

1979 yılında Trabzon Lisesi'nden, 1983 yılında KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstirüsü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. İngilizce bilmektedir.

1985 yılında göreve başladığı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nda Denetçi Yardımcısı, Denetçi (1989), Başdenetçi (1999) olarak çeşitli KİT’lerin ve Özelleştirme İdaresi, Toplu Konut İdaresi Başkanlıklarının denetiminde toplam 15 yıl çalıştı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında; 2000-2002 yılları arasında Teşkilatlandırma Genel Müdürü, 2002-2005 yılları arasında APK Kurul Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde; Bakanlıkla ilgili kooperatif ve kooperatif birlikleri hakkında düzenleme, yönlendirme ve denetim kapsamında çalışmalar yaptı. Ürün borsaları, lisanslı depoculuk ve organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi düzenlemelerinde katkı sağladı. Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu’nda yaklaşık 2 yıl süre ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi üye olarak çalıştı. Karadenizbirlik, Tariş Pamuk, Fiskobirlik Denetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

1996 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazanmış olup; Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesidir. SPK Bağımsız Denetçi ve KGK Bağımsız Denetçi lisansına sahip olup; halen AAC Bağımsız Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. kadrosunda yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.


HÜSEYİN CÖNGER

1957 yılında Nevşehir Dörtyol´da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde 1979 yılında tamamlayan CÖNGER; 1981 yılında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak mesleki çalışma hayatına başlamıştır. Yaklaşık 20 yıl Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak görev yaptıktan sonra 2000 yılında Yeminli Mali Müşavir olan CÖNGER; Kayseri ikametgahlı olarak mesleki çalışmalarını devam ettirmiştir. Ankara YMM Odası’na üye olan CÖNGER, aynı Odanın Kayseri Temsilci Yardımcısı görevini de yapmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirliğinin yanı sıra aynı zamanda Bağımsız Denetçi Belgesi sahibi de olan CÖNGER; halen mesleki çalışmalarını AAC Bağımsız Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. kadrosunda sürdürmektedir.


PROF.DR. İZZET GÜMÜŞ

1985 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun olan Gümüş, 1986 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlayarak; 1991 yılında Dünya Bankası-YÖK II.Endstriyel Eğitim Projesi kapsamında yaklaşık bir yıl süreyle İngiltere’de doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda; 1993 yılında doçent ve 1998 yılında Profesör olan Gümüş, aynı yıl Ankara YMM Odasından Yeminli Mali Müşavirlik Belgesini almıştır. Pazarlama yönetim, üretim yönetimi, genel işletme, uluslararası işletmecilik, hizmet pazarlaması, alanlarında kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Halen Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Gümüş, AAC Denetim’in kurucu ortaklarındandır.


DR. UYGUR TEMİZER

Gazi Üniversitesi İİBF’nde lisans eğitimini tamamlayan Temizer, aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1979 – 1989 yıllarında özel sektörde yöneticilik ve danışmanlık yapan Temizer, 1990-1994 yılları arasında TÜRMOB ve TESMER’de çeşitli hizmetlerde bulundu.

Aralarında Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığının da yer aldığı pek çok kurum ve kuruluşta denetim alanında hizmet içi eğitimler verdi.

1998 yılında Yeminli Mali Müşavir olan Temizer, çalışmalarına AAC Denetim’de Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak devam etmekte, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Öğretim üyeliği hizmetinde de bulunmaktadır.


ZEKERİYA AYDIN

1981 yılında Ankara İktisadi Ticari Bilimler Akademisi Maliye Bölümünden mezun olan Aydın, 1975-2000 yılları arasında TC. Maliye Bakanlığında; Ankara Defterdarlığında vergi dairesi müdürlüğü ve Gelirler Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü dahil pek çok kademede, 25 yıl kamu görevi yapmıştır. 1986 ile 1995 yıllarında Türk-Alman Teknik İşbirliği projesinde görev alan Aydın, bu süre zarfında gerek Türkiye, gerekse Almanya ve Fransa’da proje planlama, organizasyon – metot teknikleri konularında muhtelif zamanlarda yurtiçi ve yurtdışında kurslara ve seminerlere katılmıştır.

1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Aydın, 1998 yılında Ankara YMM Odasından Yeminli Mali Müşavirlik Belgesini almıştır.

Aydın, çalışmalarına AAC Denetim Yönetim Kurulu Başkanı ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak devam etmektedir.


 

Misyon ve Standartlarımız:

Misyon:

• Her zaman dünya standartlarında hizmet vererek kendi alanında sektör lideri danışanlara sahip olmak.
• Yaptığı işler ve projeler ile ülkeye ve ekonomiye katkıda bulunmak.
• Sektöre liderlik etmek.
• Hizmet verdiği danışanlarının vizyoner ve konusunda uzman iş ortağı olmak.

Standartlarımız:

• Danışanlarının mevcut durumları hakkında analitik bir durum analizi yapıp ihtiyaçlarını belirlemek
   ve bu ihtiyaçlar dahilinde uygun bir yol haritası sunmak.
• Danışanlarının beklentilerinin üzerine çıkıp onlar talepte bulunmadan çözüm ile gitmek.
       - Akademik bilgisi ile sektör tecrübesini harmanlayarak yorumlamak.
       - Global gelişmeleri takip ederek, danışanlarına yol göstermek.


Hizmetlerimiz:

Bağımsız Denetim Hizmetleri

AAC Denetim, sermaye piyasasında bağımsız denetim yetkisine sahip bir şirkettir. Bu kapsamda, ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya kurulca istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinde inceleyerek tespit etme ve rapor hazırlama hizmeti verilmektedir.

Bu hizmet iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

1. Yıl içinde yapılan denetimler

2. Kanuni süreler içerisinde ara dönem ( Haziran ) ve dönem sonu ( Aralık ) itibarıyla hazırlanmış mali tabloların kontrolü ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu\'nun 15.11.2003 tarihinde yayınladığı tebliğde yer alan yeni standartlar, var olan muhasebe standartlarının yerini almış ve Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları hakkında tebliği ile halka açık şirketler 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları\'nı uygulamaya başlamışlardır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)da Sermaye Piyasası Kurulu\'nun kabul etmiş olduğu muhasebe standartlarını kabul etmiştir. AAC Denetim Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından da denetim yapmaya yetkili kılınmıştır.

Ayrıca 4487 Sayılı kanunla kurulan Türk Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK) Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olmak için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)\'nı benimsemiştir. Yürürlüğe girecek olan yeni ticaret kanunu ile de halka açık olan ve olmayan tüm şirketler TMSK tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan finansal tabloları hazırlayacaklardır. AAC Denetim, bu kapsamda, tüm taraflara doğru, anlaşılabilir ve şeffaf finansal tablo sunumları ile gereken muhasebe ve sistem altyapı desteğini vermektedir.

 

Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı kanun hükümleri gereği;

Yeminli malî müşavirler, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin finansal tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapları denetim standartlarına göre incelediklerini tasdik ederler.

3568 sayılı kanun kapsamında, ilgili kanunlar ve mevzuata göre;

TASDİK HİZMETLERİMİZ

1. Tam Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı kanun gereği Gerçek ve Tüzel Kişilerin / Şirketlerin, Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin yıllık faaliyetleri vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmekte ve yıllık finansal tabloları ile yıllık beyannameleri (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri) tasdik edilmekte ve tam tasdik raporları düzenlenerek ilgili vergi dairelerine verilmektedir.

Tam Tasdik hizmeti yıl boyunca vergi ve muhasebe denetimi, yıl sonunda vergi matrahının doğru olarak hesaplanmasını ve denetim sonuçlarının rapora bağlanmasını kapsar.

2. KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki

3065 sayılı KDV Kanunu; mal ve hizmet ihracatını, deniz ve hava taşıma araçları,imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler ve de uluslararası taşımacılık faaliyetlerini KDV uygulamasının dışında bırakmıştır. Firmaların bu faaliyetlerinden ötürü Türkiye\'de ödemiş oldukları Katma Değer Vergisini Yeminli Mali Müşavir raporlarına göre kısa bir süre içerisinde vergi dairelerinden geriye alınması veya kamu borçlarına mahsup edilmesi sağlanmaktadır.

3. Diğer Tasdik İşlemleri

• Kurumlar Vergisinden İstisna Tutulan Kazançların Tespit ve Tasdiki
• Yeniden Değerleme İşlemlerinin Kontrol ve Tasdiki
• İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki
• Sermaye Artışının Tespiti Raporları
• Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
• Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi
• Dahilde İşleme Belgesi Tespit ve Değerlendirme Raporları
• ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri
• Şirketlerde İç Denetim ve Özel Soruşturma Raporlarının Hazırlanması
• IAS Standartlarına Göre Bilanço Hazırlanması ve Auditing

VERGİ DENETİM HİZMETLERİ

1- Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

Yıl içinde geçici vergi dönemleri itibari ile yapılan periyodik denetimler ve bu denetimler sonucu çıkarılan tespit raporları; şirketinizin mali yapısı ve muhasebe sisteminde meydana gelebilecek olası muhasebe ve vergi hatalarının tespiti ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlülükleri ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, AAC denetim ekibi, ihtiyaç duyduğunuz her an danışmanlığınızı yaparak mali mevzuatta meydana gelen değişiklikleri yayımlamakta ve en geç 24 saat içinde açıklamaları ile birlikte hizmet verdiğimiz mükelleflere ulaştırmaktadır.

Bu çerçevede şirketimizce verilen hizmetler aşağıda sıralanmaktadır:

• Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Tasdiki
• Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki
• Yatırım İndirimi İşlemleri
• Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler
     o Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi v.b. bağışıklıklarla ilgili işler
     o Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi
     o Enflasyon düzeltilmesi veya yeniden değerleme işlemleri
     o Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
     o Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması

2- Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

• KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki
• ÖTV Üretim Tescil-Terkin Tasdiki
• ÖTV Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Kullanımına İlişkin Tasdik
• Gümrük Beyannamesi Tasdiki

 

Değerleme Hizmetleri

Şirket satın almalarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda en önemli unsur şirket değeridir. Şirket değeri ve riskleri objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer; karşılaştırmalar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer bir rapor halinde yatırımcıya sunulur.

AAC Denetim\'in firma değerlemesi hizmetleri aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır;

• Operasyonel rakamların tespiti,
• Geçmiş yıl bilgilerinin analizi,
• Nakit akım tahminlerinin oluşturulması,
• Diğer varsayımların kullanılması,
• Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması,

Firma değeri gibi çok önemli bir referans fiyatı olmadan, her iki tarafı da tatmin edecek bir sonuca ulaşmak kolay değildir. Bu yüzden de genelde şirket el değiştirmeleri bir tarafın kazandığı, diğer tarafın kaybettiği bir durum olur.

Bu değeri belirlemede firmanın sahip olduğu tüm nitel ve nicel değerleri hesaba katmak gerekmektedir. Çünkü, şirketin içinde bulunduğu sektör, sahip olduğu varlıklar ve borçlar, nakit akışı, organizasyon yapısı, ürün ve hizmetleri, yönetim becerileri gibi birçok unsur fiyatı etkiler.

AAC Denetim, piyasa şartları içinde firmanız için en doğru satış değerinin belirlenmesini sağlıyor.

AAC Denetim firma değerlemesi hizmetleriyle;

• Daha önceki yıllara ait faaliyetlerinizi değerlendirerek geçmiş yıllardaki performansınızı belirliyor. Bunun için finansal sonuçlarınızı inceleyerek finansal yapınızı, büyüme trendinizi, karlılığınızı çıkarıyor ve gerekiyorsa finansal tablolarınızı yeniden hazırlıyor.
• Konsolide finansal tablolardaki varlıkların, borçların ve firmanın sahip olduğu özkaynakların bugünkü değerlerlerini hesaplayarak firmanın cari bilanço değerini buluyor.
• Mevcut kaynaklarınızı kullanarak bugünkü markası ve faaliyetleriyle gelecek yılların potansiyel satışları, dönem karı ve nakit akışı, bilanço büyüklüğü tahmin ediliyor.
• Firmanızın bugünkü bilanço değeri, gelecekteki marka değeri ve gelecekteki faaliyetlerinden elde edeceği gelirlerin yaratacağı katma değerlerin bugüne indirgenmesiyle cari piyasa değeriniz hesaplanıyor.

AAC Denetim Firma Değerlemesi hizmeti ile, değer tespiti yapılacak firmaya ilişkin nicel ve nitel unsurları bir bütün olarak dikkate alan ve firmanın geçmiş dönem finansal verileri ile birlikte sektör ortalamalarını da dikkate alan bir yaklaşım ile gelecek dönem projeksiyonlarının oluşturulmasını hedeflemektedir.

 

Danışmanlık Hizmetleri

KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIĞI

Günümüzün hızla değişen ve küreselleşen ekonomi dünyasında; büyüme, yeni pazarlara açılma, rakipleri tanıma, en uygun ortaklıkları belirleyebilme, şirket birleşmeleri ve devralmalar iş hayatının vazgeçilmez unsurları olarak sahnede yer almaktadırlar.

Satış ve birleşme işlemlerinin istenen hedeflere ulaşması, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında şirketlerin piyasa değerlerinin ve birim hisse fiyatlarının doğru tespit edilmesi, benzer şekilde sermaye piyasasından fon sağlama girişimleri veya sermaye artırımlarında değer kaybını en aza indirecek stratejilerin en doğru zamanlama ile yapılması önem arz etmektedir.

Kurumsal Finans Danışmanlığı kapsamında AAC Denetim;

• Şirket Değerlemeleri
• Alım-Satım İşlemlerine Aracılık
• Birleşme ve Devralma Danışmanlığı
• Yerli ve Yabancı İş Ortaklıklarının Gerçekleştirilmesi
• Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
• Alım Öncesi Şirket Ön İncelemesi (Due diligence) -Durum Tespiti
• Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarından Fon Sağlama Danışmanlığı
• Bütçe Planlaması, Sapma analizi
• Strateji Analizi ve Yönetim Danışmanlığı
• Organizasyon Yapılandırılması
• Risk Yönetimi
• Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösterecek Şirketlere Kuruluş ve Kuruluş Sonrasında Danışmanlık
• Serbest Bölge ile Türk Mali Mevzuatının Uyumlu Hale Getirilmesi

Konularında hizmet vermektedir.

HALKA ARZ DANIŞMANLIĞI

Şirketler, hedefledikleri büyümeyi finanse edebilmek için sermayeye ihtiyaç duyabilir. Bu sermaye ihtiyacı şirket hisselerinin halka arz edilmesi ile de karşılanabilir. Bu tarz bir işlem, mevcut hissedarlara yatırımlarının bir bölümünü satmaları için de imkan sağlamaktadır.

AAC Denetim, şirket hisselerinin halka arz edilmesi sürecinde, hisse senedi satışlarına doğrudan aracılık yapmadan ve hisse senetlerinden kar sağlama kaygısı içinde olmadan, kısaca çıkar çatışması olmaksızın tüm danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bu şekilde AAC Denetim hem hissedarların hem de yönetimin çıkarlarını temsil etmektedir.

AAC Denetim Halka Arz Danışmanlığı ile;

• Hissedarlara ve/veya yönetime halka arz işleminin uygun olup olmadığı veya hangi koşullarda mantıklı olabileceği konusunda yol gösterir.
• Şirketi, hisselerin başarı ile halka arz edilebilmesi için hazırlar,
• Proje yöneticisi olarak, süreç boyunca görev alacak tüm tarafları (hissedarlar, yönetim, yasal danışmanlar, denetçiler, iletişim danışmanları ve muhtemel diğer taraflar) koordine ederek işlem sürecinin başından, hisselerin borsada işlem göreceği ilk güne kadar rehberlik eder.

AAC Denetim kadrosu, uzun yıllara dayanan deneyime ve sermaye piyasalarında geniş bir iletişim ağına sahiptir. Halka arz sürecinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek danışmanlık hizmetlerinin her aşamasında firmanın yanındadır.


 

İletişim: Adres-Telefon-Konum

AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. => Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1243.Sk.No:4/11 Balgat,Çankaya/ANKARA => Tel: 0-312-4741300, 0-549-8603040